Podmínky

Podmínky

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem, které jsou umístěny na internetové adrese http://www.testyaut.cz patří provozovateli těchto stránek.

Autorská práva k textům přísluší jejich autorům. Publikováním dává autor provozovateli portálu časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření libovolnými kanály. K tomuto šíření smí provozovatel použít i externí firmy.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese http://www.testyaut.cz jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky odkazují.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.